JEDNOSC SIG - UNREGISTERED VERSION

Idź do spisu treści

Menu główne

INFORMUJEMY PRACOWNIKÓW ŻE PO INTERWNECJI ZZ "JEDNOŚĆ-SIG" ZUS ZAJĄŁ STANOWISKO ODNOŚNIE WYBIERANYCH DNI WOLNYCH ZA PRACĘ W WEEKENDY, A PRAWA DO EMERYTURY.

PONIŻEJ PREZENTUJEMY ODPOWIEDZ ZUS. 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego